Maaike Dautzenberg - research & advice Maaike Dautzenberg - research & advice

Contact

Maaike Dautzenberg
Onderwijsboulevard 362
5223 DP ’s-Hertogenbosch
Nederland
T: +31 (0)6 54680136
E: info@maaikedautzenberg.nl
maaike dautzenberg

Adviesvraag?

Stel << hier >> uw vraag
en ontvang direct antwoord

Opvragen

<< Klik hier >> om publicaties op te vragen.

Mantelzorgondersteuning bij langdurige zorg thuis 

Ik doe onderzoek en geef advies over:

Zorg dichtbij in de buurt

Ik adviseer en onderzoek de wijze waarop wijkgerichte zorg kan bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van kwetsbare ouderen.

Samenwerking professionals en mantelzorgers

De overheid stuurt aan op een verschuivende balans: minder professionele zorg en meer informele zorg. In samenwerking met Bert Buizert van Bird's Sense train ik zorgprofessionals in de wijze waarop zij informele zorg en burenhulp kunnen versterken en overbelasting van mantelzorgers kunnen voorkòmen. VU Amsterdam evalueert deze training.

Participatie in de wijk van mensen met beperkingen

Steeds vaker wonen kwetsbare mensen zelfstandig in de wijk. Ik verken voor zorgaanbieders en gemeenten de behoefte van kwetsbare bewoners aan participatie in de wijk en adviseer hoe zij verbonden kunnen worden aan omringende voorzieningen.